Thánh Vịnh đáp ca
Tác giả: Thánh Vịnh
Ký hiệu Tác giả: THA
DDC: 223 - Thi ca Kinh Thánh Cựu Uớc
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0064088
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 1994
Khổ sách: 25
Số trang: 200
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích