Compendium d'histoire de la Philosophie Médiévale
Tác giả: Fr. Serge-Thomas Bonino, O.P
Ký hiệu Tác giả: BO-S
DDC: 109.02 - Hợp tuyển lịch sử triết học
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: 2000
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0064097
Nhà Xuất bản: Année
Năm Xuất bản: 2000
Khổ sách: 27
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích