Tản mạn về triết học
Tác giả: Lê Tử Thành
Ký hiệu Tác giả: LE-T
DDC: 109.02 - Hợp tuyển lịch sử triết học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: 2015
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0064334
Nhà Xuất bản: Trẻ
Năm Xuất bản: 2015
Khổ sách: 20
Số trang: 341
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích