Cuộc đời bạn có được định trước - Bí mật về định mệnh và ý chí
Tác giả: David R. Hamilton
Ký hiệu Tác giả: HA-D
DDC: 128.6 - Sự sống, sinh mệnh, cuộc đời, v.v. của con người
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0064934
Nhà Xuất bản: Văn hóa thông tin
Năm Xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 270
Kho sách: Kho I
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0082763
Nhà Xuất bản: Thanh Hoá
Năm Xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 270
Kho sách: Kho I
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích