Tội lỗi - Trình bày về tội cho con người hôm nay
Tác giả: Xavier Thévenot
DDC: 241.3 - Đạo đức học Kitô giáo, Thần học luân lý, tội lỗi và tật xấu
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0065080
Nhà Xuất bản: Tôn giáo, Hà Nội
Năm Xuất bản: 2008
Khổ sách: 20
Số trang: 128
Tình trạng: Hiện có