Morale Bouddhique et Morale Chrétienne en Dialogue
Phụ đề: Luận văn về Đối thoại liên tôn giáo về luân lý - Phật Giáo và Kitô Giáo
Tác giả: Tran Duc Anh
DDC: 291.04 - Luận văn về đối thoại liên tôn giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Tập số: 1983/
Số cuốn: 6

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0006468
Nhà Xuất bản: Université de Fribourg Suisse
Năm Xuất bản: 1983
Khổ sách: 20
Số trang: 257
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0071441
Nhà Xuất bản: Université de Fribourg Suisse
Năm Xuất bản: 1983
Khổ sách: 20
Số trang: 257
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0071442
Nhà Xuất bản: Université de Fribourg Suisse
Năm Xuất bản: 1983
Khổ sách: 20
Số trang: 257
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0071443
Nhà Xuất bản: Université de Fribourg Suisse
Năm Xuất bản: 1983
Khổ sách: 20
Số trang: 257
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0071444
Nhà Xuất bản: Université de Fribourg Suisse
Năm Xuất bản: 1983
Khổ sách: 20
Số trang: 257
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0071445
Nhà Xuất bản: Université de Fribourg Suisse
Năm Xuất bản: 1983
Khổ sách: 20
Số trang: 257
Tình trạng: Hiện có