Thuyết hiện sinh là một thuyết nhân bản
Tác giả: Jean Paul Sartre
Ký hiệu Tác giả: SA-J
DDC: 142.785 - Triết học hiện sinh vô thần (Nietzsche, Sartre, Heidegger, v.v.)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0065729
Nhà Xuất bản: Tri thức, Hà Nội
Năm Xuất bản: 2015
Khổ sách: 20
Số trang: 182
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0069707
Nhà Xuất bản: Tri thức, Hà Nội
Năm Xuất bản: 2015
Khổ sách: 20
Số trang: 182
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích