Les questions Liturgiques et Paroissiales - Revue réservée au Clergé An. 1937-38
Tác giả: Liturgiques
DDC: 264.05 - Ấn phẩm định kỳ về phụng vụ Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Tập số: LITUR-1937
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0065890
Nhà Xuất bản: Ab. Mont-César, Louvain
Năm Xuất bản: 1937
Khổ sách: 23
Số trang: 670
Tình trạng: Đang mượn