Tác phẩm triết học
Phụ đề: Triết học của Martin Heidegger
Tác giả: Heidegger Martin
Ký hiệu Tác giả: HE-M
Dịch giả: Trần Công Tiến, Trần Xuân Kiêm
DDC: 142.785 - Triết học hiện sinh vô thần (Nietzsche, Sartre, Heidegger, v.v.)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0006568
Nhà Xuất bản: Đại Học Sư Phạm
Năm Xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 294
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0006575
Nhà Xuất bản: Đại Học Sư Phạm
Năm Xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 294
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0063230
Nhà Xuất bản: Đại Học Sư Phạm
Năm Xuất bản: 2004
Khổ sách: 19
Số trang: 296
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích