Đối thoại triết học - Buông xả thanh thản
Phụ đề: Triết học hiện sinh - Martin Heidegger
Tác giả: Martin Heidegger
Ký hiệu Tác giả: HE-M
Dịch giả: Hoài Khanh
DDC: 142.785 - Triết học hiện sinh vô thần (Nietzsche, Sartre, Heidegger, v.v.)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0006581
Nhà Xuất bản: Văn hóa Sài Gòn
Năm Xuất bản: 2007
Khổ sách: 18
Số trang: 100
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0011033
Nhà Xuất bản: Văn hóa Sài Gòn
Năm Xuất bản: 2007
Khổ sách: 18
Số trang: 100
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích