Thời sự thần học - 1995 - S3: Học thuyết Thánh Tôma Aquinô - Hội nhập văn hóa…
Phụ đề: Tạp chí Thần Học Công Giáo
Tác giả: Thời sự thần học
Ký hiệu Tác giả: TSTH
DDC: 230.05 - Ấn phẩm định kỳ về thần học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: 1995/S3
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0000585
Nhà Xuất bản: Nhóm V.Phạm Hiếu Liêm
Năm Xuất bản: 1995
Khổ sách: 20
Số trang: 180
Tình trạng: Tham khảo
Mã số: 215OP0000586
Nhà Xuất bản: Nhóm V.Phạm Hiếu Liêm
Năm Xuất bản: 1995
Khổ sách: 20
Số trang: 180
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích