Lịch sử triết học - Triết học của xã hội nô lệ
Tác giả: Lịch sử
Ký hiệu Tác giả: LIC
DDC: 109.02 - Hợp tuyển lịch sử triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0067084
Nhà Xuất bản: Sự thật
Năm Xuất bản: 1958
Khổ sách: 20
Số trang: 294
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích