Jean Paul Sartre - Anh hùng và nạn nhân của 'ý thức khốn khổ'
Phụ đề: Triết học hiện sinh vô thần - Jean Paul Sartre
Nguyên tác: Jean Paul Sartre, Héros et victime de la 'conscience malheureuse'
Tác giả: Niel André
Ký hiệu Tác giả: NI-A
Dịch giả: Tôn Thất Hoàng
DDC: 142.785 - Triết học hiện sinh vô thần (Nietzsche, Sartre, Heidegger, v.v.)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0006668
Nhà Xuất bản: Ca Dao
Năm Xuất bản: 1968
Khổ sách: 20
Số trang: 262
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0006669
Nhà Xuất bản: Ca Dao
Năm Xuất bản: 1968
Khổ sách: 20
Số trang: 262
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0006670
Nhà Xuất bản: Ca Dao
Năm Xuất bản: 1968
Khổ sách: 20
Số trang: 262
Tình trạng: Đang mượn
Mã số: 215OP0006922
Nhà Xuất bản: Ca Dao
Năm Xuất bản: 1968
Khổ sách: 20
Số trang: 262
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích