Tư Tưởng - N.5: Martin Heidegger và sự thất bại của tư tưởng Tây phương hiện nay
Tác giả: Phạm Công Thiện, chủ biên
Ký hiệu Tác giả: PH-T
DDC: 142.785 - Triết học hiện sinh vô thần (Nietzsche, Sartre, Heidegger, v.v.)
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: N.5
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0067318
Nhà Xuất bản: Viện Đại học Vạn Hạnh, Saigon
Năm Xuất bản: 1969
Khổ sách: 23
Số trang: 236
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích