Triết học Hy Lạp cổ đại
Tác giả: Thái Ninh (xb)
Ký hiệu Tác giả: TH-N
DDC: 182.01 - Triết học Hy Lạp trước Socrates
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0067321
Nhà Xuất bản: Sách giáo khoa Mác-Lê-nin
Năm Xuất bản: 1987
Khổ sách: 20
Số trang: 193
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích