Lịch sử triết học - T1 - Triết học cổ đại
Phụ đề: Lịch sử triết học cổ đại
Tác giả: Nguyễn Thế Nghĩa (cb), Doãn Chính
Ký hiệu Tác giả: NG-N
DDC: 180.9 - Lịch sử, địa lý triết học Cổ Đại (trước Công Nguyên)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0006697
Nhà Xuất bản: Khoa học xã hội
Năm Xuất bản: 2002
Khổ sách: 20
Số trang: 993
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích