Thời sự thần học - 1998 - S11: Con người - Nhân linh ư vạn vật
Phụ đề: Thần học Kitô giáo
Tác giả: Thời sự thần học
Ký hiệu Tác giả: TSTH
DDC: 230.05 - Ấn phẩm định kỳ về thần học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: 1998/S11
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0000594
Nhà Xuất bản: Nhóm V.Phạm Hiếu Liêm
Năm Xuất bản: 1998
Khổ sách: 20
Số trang: 132
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0000595
Nhà Xuất bản: Nhóm V.Phạm Hiếu Liêm
Năm Xuất bản: 1998
Khổ sách: 20
Số trang: 132
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0060623
Nhà Xuất bản: Nhóm V.Phạm Hiếu Liêm
Năm Xuất bản: 1998
Khổ sách: 20
Số trang: 132
Tình trạng: Tham khảo
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích