Thánh vịnh - Lời kinh muôn thuở
Tác giả: Thánh Vịnh
Ký hiệu Tác giả: THA
DDC: 223 - Thi ca Kinh Thánh Cựu Uớc
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0067582
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 2008
Khổ sách: 20
Số trang: 34
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0075456
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 32
Kho sách: Kho II
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0088955
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 32
Kho sách: Kho II
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích