Tiến hóa hay tạo hóa
Tác giả: Nguyễn Hòa Bình
Ký hiệu Tác giả: NG-B
DDC: 599.9 - Con người: sinh thái học người, sự biến thể; Di truyền: Giới tính, tuổi tác, tiến hóa; Nhân chủng;
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0067666
Nhà Xuất bản: Nguyễn Hòa Bình
Khổ sách: 21
Số trang: 174
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích