Sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi các bạn trẻ nhân ngày giới trẻ thế giới…
Tác giả: ĐGH Gioan Phaolô II
Ký hiệu Tác giả: GI-P
DDC: 262.9 - Giáo hội học, giáo luật và kỷ luật
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0067991
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 1996
Khổ sách: 20
Số trang: 24
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích