Thời sự thần học - 1999 - S16: Kitô luận - Christologio
Phụ đề: Thần học Kitô giáo
Tác giả: Thời sự thần học
Ký hiệu Tác giả: TSTH
DDC: 230.05 - Ấn phẩm định kỳ về thần học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: 1999/S16
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0000600
Nhà Xuất bản: Nhóm V.Phạm Hiếu Liêm
Năm Xuất bản: 1999
Khổ sách: 20
Số trang: 146
Tình trạng: Tham khảo
Mã số: 215OP0000601
Nhà Xuất bản: Nhóm V.Phạm Hiếu Liêm
Năm Xuất bản: 1999
Khổ sách: 20
Số trang: 146
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0060627
Nhà Xuất bản: Nhóm V.Phạm Hiếu Liêm
Năm Xuất bản: 1999
Khổ sách: 20
Số trang: 146
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0060628
Nhà Xuất bản: Nhóm V.Phạm Hiếu Liêm
Năm Xuất bản: 1999
Khổ sách: 20
Số trang: 146
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích