Lịch sử triết học - Tập I
Phụ đề: Hợp tuyển lịch sử triết học
Tác giả: Nguyễn Hữu Vui (cb)
Ký hiệu Tác giả: NG-V
DDC: 109.02 - Hợp tuyển lịch sử triết học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1/
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0006791
Nhà Xuất bản: Tư tưởng - Văn hóa
Năm Xuất bản: 1991
Khổ sách: 20
Số trang: 186
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0067337
Nhà Xuất bản: Tư tưởng - Văn hóa
Năm Xuất bản: 1991
Khổ sách: 20
Số trang: 286
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích