Lịch sử triết học - Tập II
Phụ đề: Hợp tuyển lịch sử triết học
Tác giả: Nguyễn Hữu Vui (cb)
Ký hiệu Tác giả: NG-V
DDC: 109.02 - Hợp tuyển lịch sử triết học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2/
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0006792
Nhà Xuất bản: Tư tưởng - Văn hóa
Năm Xuất bản: 1992
Khổ sách: 20
Số trang: 241
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích