Thời sự thần học - 1999 - S18: Thần học truyền giáo - Tân phúc âm hóa
Phụ đề: Tạp chí Thần học Kitô giáo
Tác giả: Thời sự thần học
Ký hiệu Tác giả: TSTH
DDC: 230.05 - Ấn phẩm định kỳ về thần học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: 1999/S18
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0000603
Nhà Xuất bản: Nhóm V.Phạm Hiếu Liêm
Năm Xuất bản: 1999
Khổ sách: 20
Số trang: 154
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0060620
Nhà Xuất bản: Nhóm V.Phạm Hiếu Liêm
Năm Xuất bản: 1999
Khổ sách: 20
Số trang: 154
Tình trạng: Tham khảo
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích