L'Antique Sagesse d'Israel
Phụ đề: Études sur Proverbes, Job, Qohélet et leurs prolongements
Tác giả: Maurice Gilbert
Ký hiệu Tác giả: GI-M
DDC: 223 - Thi ca Kinh Thánh Cựu Uớc
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0068665
Nhà Xuất bản: J. Gabalda et Cie
Năm Xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 394
Kho sách: Kho II
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0086368
Nhà Xuất bản: J. Gabalda et Cie
Năm Xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 394
Kho sách: Kho II
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích