La Sagesse de Salomon (The wisdom of Solomon)
Tác giả: Maurice Gilbert
Ký hiệu Tác giả: GI-M
DDC: 223 - Thi ca Kinh Thánh Cựu Uớc
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0068666
Nhà Xuất bản: Gregorian & Biblical, Roma
Năm Xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 496
Kho sách: Kho II
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0086367
Nhà Xuất bản: Gregorian & Biblical, Roma
Năm Xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 496
Kho sách: Kho II
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích