Hiện sinh - một nhân bản thuyết
Phụ đề: Triết học hiện sinh
Tác giả: Sartre P. J.
Ký hiệu Tác giả: SA-J
Dịch giả: Thụ Nhân
DDC: 142.785 - Triết học hiện sinh vô thần (Nietzsche, Sartre, Heidegger, v.v.)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0006870
Nhà Xuất bản: Thế sự
Năm Xuất bản: 1968
Khổ sách: 20
Số trang: 82
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0006871
Nhà Xuất bản: Thế sự
Năm Xuất bản: 1968
Khổ sách: 20
Số trang: 82
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0006872
Nhà Xuất bản: Nhị Nùng
Khổ sách: 20
Số trang: 76
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0006873
Nhà Xuất bản: Nhị Nùng
Khổ sách: 20
Số trang: 76
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích