L'Expérience de la Présence de Dieu
Phụ đề: La Vigne du Carmel
Tác giả: Laurent de la Résurrection
Ký hiệu Tác giả: LA-R
DDC: 248.01 - Lý thuyết về Linh đạo Công Giáo (Kitô Giáo)
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0069376
Nhà Xuất bản: Seuil, Paris
Năm Xuất bản: 1948
Khổ sách: 18
Số trang: 160
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0076280
Nhà Xuất bản: Seuil, Paris
Năm Xuất bản: 1948
Khổ sách: 18
Số trang: 160
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích