Poèmes Mystiques
Tác giả: Saint Jean de la Croix
Ký hiệu Tác giả: JE-C
DDC: 223 - Thi ca Kinh Thánh Cựu Uớc
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0069381
Nhà Xuất bản: Seuil, Paris
Năm Xuất bản: 1948
Khổ sách: 20
Số trang: 130
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích