Hymnes sur le Jeune
Tác giả: Éphrem le Syrien
Ký hiệu Tác giả: EP-S
DDC: 223 - Thi ca Kinh Thánh Cựu Uớc
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0069396
Nhà Xuất bản: Spiritualité Orientale
Năm Xuất bản: 1997
Khổ sách: 21
Số trang: 126
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích