The Experience of Being as Goal of Human Existence: The Heideggerian Approach
Phụ đề: The Council for Research in Values and Philosophy
Tác giả: Venus George
Ký hiệu Tác giả: GE-V
DDC: 142.785 - Triết học hiện sinh vô thần (Nietzsche, Sartre, Heidegger, v.v.)
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0069584
Nhà Xuất bản: Counc. For Research
Năm Xuất bản: 2000
Khổ sách: 23
Số trang: 280
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích