<
Câu chuyện triết học
Phụ đề: Đời sống và quan điểm của những triết gia lớn phương Tây
Nguyên tác: The Story of Philosophy
Tác giả: Will Durant
Ký hiệu Tác giả: DU-W
Dịch giả: Phan Quang Định, Trí Hải, Bửu Đích
DDC: 109.2 - Lịch sử triết học Tây Phương
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: 1981