Tái khám phá đạo Công giáo
Phụ đề: Cẩm nang để sống đạo say mê và hiệu quả
Nguyên tác: Rediscover Catholicism: A Spiritual Guide to Living with Passion and Purpose
Tác giả: Matthew Kelly
Ký hiệu Tác giả: KE-M
Dịch giả: Đ, Đại chủng viện Bùi Chu
DDC: 248.01 - Lý thuyết về Linh đạo Công Giáo (Kitô Giáo)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0069870
Nhà Xuất bản: Tôn giáo, Hà Nội
Năm Xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 492
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0069871
Nhà Xuất bản: Tôn giáo, Hà Nội
Năm Xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 492
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0081289
Nhà Xuất bản: Tôn giáo, Hà Nội
Năm Xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 492
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích