Francisco of Fátima
Tác giả: Fernando Leite
Ký hiệu Tác giả: LE-F
DDC: 232.914 9 - Các cuộc hiện ra và lời khuyên nhủ của Đức Maria (được Giáo Hội công nhận)
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0069945
Nhà Xuất bản: Portugal
Năm Xuất bản: 1999
Khổ sách: 19
Số trang: 200
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích