Định mệnh con người
Phụ đề: Cuộc sống con người theo triết học
Nguyên tác: L'homme et sa destinee
Tác giả: Lecomte du Nouy
Ký hiệu Tác giả: NO-L
Dịch giả: Trần Kim Tuyến
DDC: 128.6 - Sự sống, sinh mệnh, cuộc đời, v.v. của con người
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0007038
Nhà Xuất bản: Tinh Việt
Năm Xuất bản: 1958
Khổ sách: 20
Số trang: 364
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0007041
Nhà Xuất bản: Tinh Việt
Năm Xuất bản: 1953
Khổ sách: 20
Số trang: 377
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0007042
Nhà Xuất bản: Tinh Việt
Năm Xuất bản: 1958
Khổ sách: 20
Số trang: 364
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0007043
Nhà Xuất bản: Tinh Việt
Năm Xuất bản: 1958
Khổ sách: 20
Số trang: 364
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích