Về vấn đề xây dựng con người mới
Phụ đề: Cuộc sống con người theo triết học
Tác giả: Phạm Như Cương
Ký hiệu Tác giả: PH-C
DDC: 128.6 - Sự sống, sinh mệnh, cuộc đời, v.v. của con người
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0007039
Nhà Xuất bản: Khoa học xã hội
Năm Xuất bản: 1978
Khổ sách: 20
Số trang: 563
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích