Fatima - Way of Peace
Tác giả: Antonio Martins, SJ
Ký hiệu Tác giả: MA-A
DDC: 232.914 9 - Các cuộc hiện ra và lời khuyên nhủ của Đức Maria (được Giáo Hội công nhận)
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0070669
Nhà Xuất bản: Augustine, Devon
Năm Xuất bản: 1989
Khổ sách: 22
Số trang: 104
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích