Nghiên cứu Đông Nam Á - 2014 - S6 (171)
Phụ đề: Đông Nam Á học
Tác giả: Nghiên cứu Đông Nam Á
Ký hiệu Tác giả: NĐNA
DDC: 900.559 - Ấn phẩm định kỳ về địa lý và lịch sử Đông Nam Á
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: 2014/S6
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0071187
Nhà Xuất bản: Viện nghiên cứu Đông Nam Á
Năm Xuất bản: 2014
Khổ sách: 25
Số trang: 78
Tình trạng: Tham khảo
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích