Thông tin khoa học xã hội - 1977 - T1: Chủ nghĩa vô thần khoa học
Phụ đề: Lý thuyết vô thần luận
Tác giả: Ôculốp A. Ph
Ký hiệu Tác giả: OC-P
Dịch giả: Nguyễn Hữu Vui
DDC: 300.5 - Ấn phẩm định kỳ về Xã hội học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0007248
Nhà Xuất bản: Sách giáo khoa Mác-Lê-nin
Năm Xuất bản: 1985
Khổ sách: 20
Số trang: 406
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0007249
Nhà Xuất bản: Sách giáo khoa Mác-Lê-nin
Năm Xuất bản: 1985
Khổ sách: 20
Số trang: 406
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0007250
Nhà Xuất bản: Sách giáo khoa Mác-Lê-nin
Năm Xuất bản: 1985
Khổ sách: 20
Số trang: 406
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0008900
Nhà Xuất bản: Thông tin khoa học xã hội
Năm Xuất bản: 1977
Khổ sách: 19
Số trang: 95
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích