Như một con lừa… Tôi tiến bước (những cái nháy mắt lên trời và xuống đất)
Phụ đề: Kinh nghiệm tâm linh Kitô Giáo
Nguyên tác: Petits clins d' oeil au Ciel et à la Terre
Tác giả: Etchegaray Roger
Ký hiệu Tác giả: ET-R
Dịch giả: Nguyễn Thị Chung
DDC: 248.2 - Cảm nghiệm, kinh nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0007350
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2010
Khổ sách: 20
Số trang: 229
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích