The pluralism of Paul Knitter and the pluralistic inclusivism of Jacques dupuis:
Phụ đề: Luận văn về đối thoại liên tôn giáo
Tác giả: Gomes S. James
DDC: 291.04 - Luận văn về đối thoại liên tôn giáo
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0007355
Nhà Xuất bản: University of Santo Tomas
Năm Xuất bản: 2010
Khổ sách: 20
Số trang: 246
Tình trạng: Hiện có