De Doctrina Spirituali Sanctae Theresiae A Iesu Infante
Tác giả: André Combes
Ký hiệu Tác giả: CO-A
DDC: 248.01 - Lý thuyết về Linh đạo Công Giáo (Kitô Giáo)
Ngôn ngữ: Latin
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0072462
Nhà Xuất bản: Univ. Lateranense, Roma
Năm Xuất bản: 1967
Khổ sách: 24
Số trang: 264
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích