Wisdom Literature: Job, Proverbs, Ruth, Canticles, Ecclesiastes, and Esther -V13
Phụ đề: The Forms of the Old Testament Literature
Tác giả: Roland E. Murphy
Ký hiệu Tác giả: MU-R
DDC: 223 - Thi ca Kinh Thánh Cựu Uớc
Ngôn ngữ: Anh
Tập - số: V.13
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0072549
Nhà Xuất bản: William B. Eerdmans
Năm Xuất bản: 1983
Khổ sách: 24
Số trang: 186
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích