Chia sẻ - 1996/S11-20: Đức khiết tịnh
Phụ đề: Sống đức tin Kitô giáo
Tác giả: Chia sẻ
DDC: 248.05 - Ấn phẩm định kỳ về đời sống Kitô hữu, kinh nghiệm tâm linh
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 1996/11-20
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0000672
Nhà Xuất bản: Liên tu sĩ TP.HCM
Năm Xuất bản: 1998
Khổ sách: 20
Số trang: 112
Tình trạng: Đang mượn