Chia sẻ - 1999/S21-27: Hướng đến năm 2000
Phụ đề: Sống đức tin Kitô giáo
Tác giả: Chia sẻ
DDC: 248.05 - Ấn phẩm định kỳ về đời sống Kitô hữu, kinh nghiệm tâm linh
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 1999/21-27
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0000673
Nhà Xuất bản: Liên tu sĩ TP.HCM
Năm Xuất bản: 1999
Khổ sách: 20
Số trang: 128
Tình trạng: Đang mượn