Chia sẻ - 29-32: Giáo hội tại Á Châu theo Tông thư Ecclesia In Asia
Phụ đề: Sống đức tin Kitô giáo
Tác giả: Chia sẻ
DDC: 248.05 - Ấn phẩm định kỳ về đời sống Kitô hữu, kinh nghiệm tâm linh
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 2002/29-32
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0000674
Nhà Xuất bản: Liên tu sĩ TP.HCM
Năm Xuất bản: 2002
Khổ sách: 20
Số trang: 128
Tình trạng: Đang mượn