Từ suy nghĩ tới hành động
Phụ đề: Suy tư và hoạt động của con người theo tâm lý học
Tác giả: Hương Lan
Ký hiệu Tác giả: HU-L
DDC: 152.04 - Tâm lý học về nhận thức, hành động, cảm xúc, thúc đẩy sinh học ở con người
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0007417
Nhà Xuất bản: Trẻ
Năm Xuất bản: 2006
Khổ sách: 20
Số trang: 118
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích