Đạt được điều mong muốn trong hoàn cảnh của mình
Phụ đề: Suy tư và hoạt động của con người theo tâm lý học
Tác giả: Huber Cheri
Ký hiệu Tác giả: HU-C
Dịch giả: Đông Hương
DDC: 152.04 - Tâm lý học về nhận thức, hành động, cảm xúc, thúc đẩy sinh học ở con người
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0007418
Nhà Xuất bản: Lao Động
Năm Xuất bản: 2006
Khổ sách: 18
Số trang: 295
Kho sách: Kho I
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0088012
Nhà Xuất bản: Lao Động
Năm Xuất bản: 2006
Khổ sách: 18
Số trang: 294
Kho sách: Kho I
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích