Chia sẻ - 2002/S33-36: Tu sĩ và việc thăng tiến phụ nữ
Phụ đề: Sống đức tin Kitô giáo
Tác giả: Chia sẻ
DDC: 248.05 - Ấn phẩm định kỳ về đời sống Kitô hữu, kinh nghiệm tâm linh
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 2002/33-36
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0000675
Nhà Xuất bản: Liên tu sĩ TP.HCM
Năm Xuất bản: 2002
Khổ sách: 20
Số trang: 128
Tình trạng: Hiện có