Chia sẻ - 2003/S37-39: Tu sĩ với mục vụ gia đình
Phụ đề: Sống đức tin Kitô giáo
Tác giả: Chia sẻ
DDC: 248.05 - Ấn phẩm định kỳ về đời sống Kitô hữu, kinh nghiệm tâm linh
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 2003/37-39
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0000676
Nhà Xuất bản: Liên tu sĩ TP.HCM
Năm Xuất bản: 2003
Khổ sách: 20
Số trang: 128
Tình trạng: Đang mượn